24/02/2010

Par diženumu

Posted in DSD jeb Dienas spožā doma tagged , plkst. 13:31 by saules_poga

Nācijas diženums nav mērojams ar tās skaitliskumu,

tāpat kā cilvēka dižums nav mērojams ar tā augumu.

(V.Igo)